Povinnost nahlásit přiznání invalidního důchodu zaměstnavateli

Otázka:

Dobrý den, byl mi přiznán invalidní důchod 3.stupně, léčím se s rakovinou, jsem ale na mateřské a příští rok bych měla nastoupit do práce. Lékař na posudkovém mě upozornil a i můj praktický lékař, že příští rok to může být jiné a důchod mi bude snížen. Byla bych za to i ráda, protože bych se chtěla do práce vrátit. Můj dotaz je zda jsem povinna zaměstnavateli teď oznámit pobírání důchodu, když jsem na mateřské, nechci o místo přijít, když bych příští rok mohla nastoupit. Vím že si můžu při důchodu něco málo přivydělat, tak bych mu to raději neoznamovala. Sem povinna ještě někam vzniklou situaci hlásit. Děkuji.

Odpověď:

Povinnost nahlásit přiznání invalidního důchodu zaměstnavateli

Problém by mohl nastat v oblasti daní. U svého zaměstnavatele totiž jistě máte podepsáno prohlášení k dani, ve kterém je uvedeno: Dojde-li během zdaňovacího období ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí slev na dani podle § 35ba zákona, nebo daňového zvýhodnění, písemně je oznámím plátci daně (např. změnou v prohlášení) nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala.

Takovouto ohlašovací povinnost může mít váš zaměstnavatel zakotvenu také ve vnitřním předpisu.

Vzhledem k tomu, že v současnosti jste na rodičovské dovolené a „příští rok to může být jiné“, nebál bych se přiznání invalidního důchodu zaměstnavateli oznámit – i u invalidity třetího stupně se výdělek nesleduje.