Komu oznámit, že jsem ve starobním důchodu?

Otázka:

Na které instituce nebo komu jsem povinna oznámit, že jsem ve starobním důchodu?

Odpověď:

Komu oznámit, že jsem ve starobním důchodu?

Jediná instituce, na kterou jste povinna nahlásit pobírání důchodu je vaše zdravotní pojišťovna. Tuto povinnost sice málokdo plní a zdravotní pojišťovny se vše většinou ověřují sami, ale tato povinnost je vám skutečně dána.