Hodnocení učení – změny od 1. 9. 1984

Otázka:

Dobrý den,

v odpovědi zde: https://poradna.naseduchody.cz/hodnoceni-doby-uceni-pri-vypoctu-starobniho-duchodu/ uvádíte, že pokud by učení začalo po 1. 9. 1984, započítává se již jen z 80 %. Můžete mi prosím napsat, na základě čeho (jakých dokumentů) dochází ke změně právě v toto datum?

Dle informací ČSSZ se doba učení do 31.8.1984 do IOLDP hodnotí jako doba zaměstnání a od 1.9.1984 je doba učení považována již za dobu studia. Chci se zeptat, zda toto nějak souvisí se způsobem započítávání a mým dotazem výše.

Zde: https://www.naseduchody.cz/studium-duchod.html
v př. 1 uvádíte dobu studia po 18. roku pouze z 80 %, ačkoli nastala v roce 1970 (tedy před rokem 1984). Je to způsobeno tím, že “učení” a “studium” jsou dvě odlišné věci?

Za Vaše odpovědi předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení učení – změny od 1. 9. 1984

Moji odpověď neuvádíte přesně. Není tam, že by se učení započítávalo na 80 %, ale že se doba učení po 18. roce věku hodnotí na 80 %. To je velký rozdíl.

Moje odpověď v poradně se týká pouze učení a netýká se studia – na každou z těchto dob se nahlíží odlišné. Učení, které začalo před 1. 9. 1984 se hodnotí jako zaměstnání, tj. před i po 18. roce věku na 100 %. Učení, které začalo 1. 9. 1984 a později se už hodnotí jako studium, tj. do 18 let na 100 % a po 18. roce na 80 %. Studium se po 18. roce věku hodnotí na 80 % vždy. (Výše uvedené platí pro dobu do konce roku 1995, kdy došlo k dalším změnám, které máme popsány ve druhém vámi odkazovaném článku).

Změna od 1. 9. 1984 souvisí se změnou § 2 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, kde je od tohoto data uvedeno:

Za dobu studia se považuje též doba odborné přípravy ve zvláštních odborných učilištích.