Výpočet doby pojištění: Vysoká škola a zaměstnání

Otázka:

Dobrý den, stále mám sice zaměstnání, ale jsem nucen odejít do předčasného důchodu i za cenu jeho výrazného snížení. Ačkoliv jsem počítal údaje z IOLDP, nemohu se dopočítat stejné doby pojištění jakou udává výpočet důchodu z ePortálu ČSSZ. Moc by mi pomohl Váš výpočet pro přesné stanovení doby odchodu do důchodu, abych měl odpracované celé roky. Moje datum narození je 31.01.1960, do předčasného důchodu bych tedy mohl odejít v nejbližším „vhodném“ termínu.
Údaje z IOLDP jsou:
01.09.1975 – 31.12.1976 488 studium
01.07.1976 – 16.07.1976 16 zaměstnání
01.01.1977 – 31.12.1977 365 studium
01.07.1977 – 19.07.1977 19 zaměstnání
01.01.1978 – 30.06.1979 546 studium
01.10.1979 – 30.06.1984 1735 studium
01.08.1984 – 30.11.1985 487 zaměstnání
02.12.1985 – 31.12.1985 30 zaměstnání
01.01.1986 – 31.12.1990 1826 zaměstnání
01.01.1991 – 30.06.1991 181 zaměstnání
01.05.1991 – 30.06.1991 61 zaměstnání
01.07.1991 – 31.12.1991 184 zaměstnání
01.01.1992 – 31.12.2019 10227 zaměstnání
Moc děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet doby pojištění: Vysoká škola a zaměstnání

Výpočet doby pojištění k 1. 1. 2020 by byl v tomto případě následující:

Od Do 80 % / 100 % Počet dob
1.9.1975 30.1.1978 100% 883 studium do 18 let
31.1.1978 30.1.1984 80% 1752,8 studium po 18. roce
1.8.1984 30.11.1985 100% 487 zaměstnání/pojištění
2.12.1985 31.12.2019 100% 12448 zaměstnání/pojištění

Celkem jste získal 42 let 241 dní pojištění (15571 dní). Studium po 18. roce věku se hodnotí pouze v rozsahu prvních šesti let tohoto studia. Jako studium se hodnotí i prázdniny mezi střední a vysokou školou.

Pokud budete i nadále zaměstnaný, získáte další celý rok doby pojištění při přiznání důchodu nejdříve k 4. 5. 2020.