Pokud ukončím SVČ přesáhnu rozhodnou částku, nenáleží mi předčasný důchod?

Otázka:

První polovinu roku 2022 pracuji jako OSVČ – hlavní činnost. Potom pozastavím ŽL, odhlásím se z ČSSZ, přihlásím na ÚP. Od prosince si dám vyměřit předčasný důchod ( navazující na ÚP).
Je nějaká cesta, jak nevracet vyplacený důchod za prosinec po podání přehledu OSVČ za r. 2022, když za prvního půl roku 2022 můj příjem přesáhne rozhodnou částku?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud ukončím SVČ přesáhnu rozhodnou částku, nenáleží mi předčasný důchod?

V předčasném starobním důchodu nesmíte až do dosažení důchodového věku vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Pokud samostatnou výdělečnou činnost ukončíte před přiznáním předčasného důchodu (a je jedno, zda jeden den nebo půl roku předem), výplata předčasného důchodu vám bude náležet, i když překročíte rozhodnou částku. Jedná se o období před přiznáním předčasného důchodu a to nijak nemůže ovlivni nárok na výplatu předčasného důchodu. Výplata předčasného důchodu vám tedy bude náležet, ať bude na přehledu o příjmech a výdajích OSVČ uvedena jakákoliv rozhodná částka.