Když jako důchodce překročím rozhodnou částku, co bude dál?

Otázka:

Zdravím. Ať hledám, jak hledám nevím. Dotázek – příklad – Odejdu do starobního důchodu, budu si jako OSVČ přivydělávat a překročím těch cca 66000. Co bude? Budu platit jen z toho co převyšuje tuto hranici?

Odpověď:

Když jako důchodce překročím rozhodnou částku, co bude dál?

Sociální pojištění se platí z tzv. určeného vyměřovacího základu, ten činí nejméně polovinu daňového základu (příjmy po odečtu výdajů). Jako starobní důchodce budete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší. Pokud dosáhnete nebo překročíte tzv. rozhodnou částku, která v roce 2016 činí 64.813 Kč (jedná se o výše uvedený daňový základ), budete muset zaplatit sociální pojištění nejméně z poloviny daňového základu (určený vyměřovací základ). Jestliže váš daňový základ rozhodné částky nedosáhne, sociální pojištění platit nemusíte.

Pokud by se jednalo o předčasný důchod, došlo by při vzniku účasti na pojištění k přeplatku na důchodu.