OSVČ při předčasném důchodu a uvolnění výplaty důchodu

Otázka:

Dobrý den, od října 2013 jsem v předčasném důchodu. V roce 2015 jsem začala podnikat. Nejdříve jako OSVČ vedlejší, později jako OSVČ hlavní, a to z toho důvodu, že mi moje vydělečná činnost začala zakládat účast na platbách sociálního pojištění (vydělala jsem si víc než stanovenou hranici). Takže jsem bylo od 1.1.2015 OSVČ vedlejší a od 1. 4. 2015 OSVČ hlavni. OSVČ hlavní jsem zůstala také ještě v roce 2016, ve kterém jsem dosáhla řádného důchodového věku (19.6.). Dne 31. 7. 2016 jsem přerušila podnikání. Od 1. 4. 2016 do 19. 6. jsem požádala o zpětné vyplacení předčasného důchodu. Od 19. 6. o vyplacení důchodu v řádném důchodovém věku. Zároveň jsem požádala o započítání odpracovanych 5-ti 90tin za OSVČ hlavní. Nyní čekám, zda mi bude předčasný důchod od 1.4. zpětně vyplácen a jaká bude nová výše starobniho důchodu. Žádost jsem předložila ČSSZ 25. 6., dosud nemám odpověď. Můj dotaz je: když jsem byla od 1.1.2016 OSVČ hlavní (nepobírala jsem důchod), od 1.4.2016 budu zřejmě OSVČ vedlejší (pokud OSSZ vyplatí zpětně předčasný důchod), od 19.6.2016 jsem v řádném důchodovém věku a od 31.7., resp.od 1.8.2016 jsem přerušila podnikání, kolik si v daných měsících mohu vydělat, abych nemusela vracet případně vyplacený předčasný důchod a pokud bych si vydělala vyšší částku, než kterou mi sdělíte, za jaké období bych musela duchd vrátit. Dekuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSVČ při předčasném důchodu a uvolnění výplaty důchodu

V první řadě si musíme vyjasnit pojmy – vedlejší byla vaše samostatná výdělečná činnost po celou dobu od chvíle, kdy jste začala podnikat v době, kdy jste již měla přiznán předčasný důchod – § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. To, zda v tomto případě máte povinnost platit zálohy na pojištění nebo samotné pojištění není průvodním znakem vedlejší nebo hlavní činnosti podnikajícího důchodce. Jako vedlejší samostatná výdělečná činnost tedy byla hodnocena celá doba od 1. 1. 2015 (kdy jste začala podnikat) do 31. 7. 2016 (kdy jste s podnikáním skončila). To, že byla činnost vykonávána jako vedlejší však neznamená, že byste měla nárok na výplatu předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku.

U OSVČ pobírajících předčasný starobní důchod v době do dosažení důchodového věku je důležité, aby jejich vedlejší samostatná výdělečná činnost (SVČ) nezaložila účast na pojištění, tj. aby nepřekročily tzv. rozhodnou částku (vše vč. příkladů máme vysvětleno zde). To zda je nebo není rozhodná částka překročena OSSZ (resp. ČSSZ) zjišťuje z Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Tento “přehled” se podává vždy za předchozí kalendářní rok. Pokud SVČ trvá, není možné rok rozdělovat na období před 1. 4. a po něm. Překročila-li OSVČ rozhodnou částku v předchozím roce, po celou dobu, po kterou jí vznikla účast na pojištění a pobírala předčasný starobní důchod v době do dosažení důchodového věku, jí výplata důchodu nenáleží.

Pokud tedy v při podání příštího přehledu překročíte rozhodnou částku nebude vám výplata předčasného důchodu náležet v době od 1. 1. 2016 do 18. 6. 2016. Z sedm měsíců SVČ činí rozhodná částka 7/12 té celoroční, tj. 37.807 Kč. Jestliže byste tuto rozhodnou částku nepřekročila, měla byste nárok na výplatu předčasného důchodu už od 1. 1. 2016.