Pokud se znovu žádá o invalidní důchod z důvodu doplacení, kontroluje se znovu zdravotní stav?

Otázka:

Dobrý den,
na konci ledna mi byl uznán ID 1.stupně. Vyplácení důchodu mi ale přiznáno nebylo, protože nemám dostatečnou dobu pojištění. , Měl bych však zájem si pojištění doplatit. Na správě mi řekli, že to je možné, nicméně invalidita mi byla přidělena prozatím na 1 rok, takže kontrola zdravotního stavu by byla někdy v lednu 2023. Paní na správě mi ale řekla, že v případě zájmu o doplacení musím podat celou žádost o ID znovu (lhůta pro námitku proti rozhodnutí už dávno uběhla) zároveň ale uvedla, že kdybych podal tuto žádost až v srpnu (což je víc jak půl roku od přiznání invalidity letos v lednu) tak by byl znovu posouzen zdravotní stav a následná kontrola by už nebyla v lednu 2023, ale posunula by se tak o určitou dobu dále. Z toho důvodu by to pro mě bylo nejspíš vhodnější, kdybych počkal až do srpna a znovu by mi byl uznána/potvrzena moje invalidita, tak bych se už nemusel obávat, že by mi důchod náhodou vzaly za půl roku, když už tedy do toho vložím peníze na doplacení pojištění. Ovšem paní mi řekla, že si tímto není 100% jistá.
Chci se tedy zeptat, pokud se znovu posuzuje invalidita, např. právě z důvodu doplacení a zároveň je to delší doba než 6 měsíců od původního přiznání invalidity, kontroluje se i zdravotní stav znovu a v případě potvrzení invalidity se další překontrolování odsouvá na delší dobu(např. i několik let) když se vlastně takto potvrdí invalidita 2x po sobě?.
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud se znovu žádá o invalidní důchod z důvodu doplacení, kontroluje se znovu zdravotní stav?

Ne, to co vám paní na OSSZ řekla, je nesmysl. Pokud uplatníte novou žádost o invalidní důchod, musí být vystaven nový posudek o invaliditě, ve kterém posudkový lékař minimálně uvede, že trvá na původním posouzení. Nijak to nesouvisí s tím, zda od prvotního posouzení uplynulo nebo neuplynulo více než 6 měsíců. V tomto posudku i může a nemusí být zachována původní platnost (opět záleží na posudkovém lékaři).