Pokud je možné vybrat si, zda žádat na Slovensku i v ČR, kde je to výhodnější?

Otázka:

Dobrý den, můj manžel je v onkologické léčbě. V lednu stanovena diagnóza, následovala radioterapie, tři operace, nyní – v červnu – zahájil půlroční chemoterapii. Nepředpokládám, že by se vrátil do práce dříve než po roce, možná i výrazně později. Mám nyní trvalou stomii. Prosím o zodpovězení dvou otázek: o jaký důchod může žádat (existuje prý snad nějaký přímo při dlouhodobé onkologické léčbě…? a pak ten související se stomií) a kde o něj má žádat jakožto člověk žijící trvale v ČR, nicméně od září pracující na Slovensku se slovenskou pracovní smlouvou (nemocenské dávky tedy dostává od slovenské instituce Sociálna poisťovňa). Pokud je možné vybrat si, zda žádat na Slovensku i v ČR, kde je to výhodnější? Přístup ke stomikům je prý v různých zemích rozdílný. Děkuji Vám!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud je možné vybrat si, zda žádat na Slovensku i v ČR, kde je to výhodnější?

Žádný důchod vyplácený speciálně pro pacienty po onkologické léčbě v Česku neexistuje. Osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem může být přiznán invalidní důchod, který je možné přiznat v jednom ze tří stupňů – tyto základní informace naleznete zde. Není možné pobírat více než jeden invalidní důchod.

O invalidní důchod si váš manžel může požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Teoreticky je možné podat žádost o invalidní důchod i u slovenské sociální pojišťovny, ale kromě delší doby řízení (než SP postoupí žádost ČSSZ) tím nic nezískáte. Posuzování zdravotního stavu je skutečně v každé zemi rozdílné, ale Slovensko nebude vašemu manželovi vyplácet důchod za doby pojištění získané v česku (a naopak). Kde je uplatněna žádost na tomto nic nemění.