Podpůrčí doba nemocenské mi končí 17 dní před přiznáním důchodu

Otázka:

Pěkný den, jsem delší dobu v DPN. V případě, že mi bude přiznána maximální podpůrčí doba 380 dní, skončí 17 dní před dnem, kdy mohu odejít do řádného starobního důchodu. Do předčasného důchodu odejít nechci z důvodu krácení. Jaké by byly možnosti – nastoupit na těch 17 dní znovu do práce ( kde je nízký výdělek) nebo být uchazečem o zaměstnání na úřadu práce a dostávat 17 dní podporu? Může OSSZ prodloužit podpůrčí dobu ? Zaměstnavatel chce již nyní vědět datum ukončení mého pracovního poměru, má na to právo?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podpůrčí doba nemocenské mi končí 17 dní před přiznáním důchodu

Požádat o prodloužení podpůrčí doby můžete, ale vždy záleží na posouzení vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem lékařské posudkové služby. Ten rozhodne, zda je k prodloužení podpůrčí doby nemocenské důvod.

Obě vámi zmiňované varianty, tj. přihlásit se po skončení dočasné pracovní neschopnosti a pracovního poměru do evidence úřadu práce nebo i váš návrat do zaměstnání, jsou možné. Záleží jen na vašich preferencích. Výše důchodu bude s vysokou mírou pravděpodobnosti v obou případech stejná.

Přiznání starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru a to ani ze strany zaměstnance. Pokud se chcete na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem dohodnout (a nečekat na dvouměsíční výpovědní lhůtu), asi by bylo vhodné ho o tom informovat dopředu.