Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,

předem se moc omlouvám, že opět ” otravuji“. Ale Vaše odpovědi mně hodně pomohou a hlavně jsou pro mě od Vás absolutně srozumitelné .

Při ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem a pří přiznání dejme tomu tří odstupných platů (což je součástí naší kolektivní smlouvy) se doba evidence na ÚP počítá jak? Vím, že první 3 měsíce mě nenáleží podpora . A můj nárok na 11 měsíců začíná až po těchto třech měsících, nebo jsou tyto měsíce jeho součástí?

Ještě jednou se omlouvám a předem děkuji.

Odpověď:

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Ještě jednou děkuji za pochvalu.

Jedenáct měsíců podpory v nezaměstnanosti se počítá až od doby “vyčerpání” doby, na kterou vám bylo vyplaceno odstupné. Pokud byste tedy získal tříměsíční odstupné, první tři měsíce vám na úřadu práce nebude náležet žádná podpora a po uplynutí této doby vám bude náležet 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti.

Pro úplnost dodávám, že při výpočtu důchodu bude tato doba hodnocena způsobem popsaným v článku úřad práce a důchod

Zákonná úprava
§ 44a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.