Evidence na úřadu práce a nepobírání podpory kvůli výsluze

Otázka:

Dobrý den, po ukončení služebního poměru u Policie ČR jsem byl dva roky evidován na UP. Podporu v nezaměstnanosti jsem neměl (ani jsem nežádal) z důvodu, že podpora v nezaměstnanosti byla nižší než tzv. výsluha a tedy na ni nevznikl nárok. Budou oba roky započítány z limitu tří let nebo část, jako bych bral podporu, protože kdybych výsluhu neměl nebo ji měl nižší, měl bych na ni nárok. Na ÚP jsem byl evidován, když mi bylo 54 let. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Evidence na úřadu práce a nepobírání podpory kvůli výsluze

Tuto situaci řeší zákon o důchodovém pojištění ve svém § 5 odst. 2 písm. a následovně:

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

Zákon o důchodovém pojištění tedy vyžaduje, aby vám náležela podpora a jako jedinou výjimku stanoví dobu, po kterou doba podpora nenáležela z důvodu odstupného. Vámi uváděná doba se tedy bude počítat do tříletého limitu (před 55. rokem nejvýše 1 rok).

Zde naleznete článek na téma úřad práce a důchod.