Podpora v nezaměstnanosti 2015

Otázka:

Dobrý den, rád bych vás požádat o informaci, za jakých podmínek se přiznává podpora v nezaměstnanosti? 2015 bude rok, kdy poprvé v životě půjdu na úřad práce. Mám tři roky do důchodu a kvůli “reorganizaci” propustil a pochopitelně si tam raději nechal mladé. To asi není moc důležité. Zajímalo by mě, jestli budu mít podporu v nezaměstnanosti a taky, jak se tahle doba bude počítat do důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Podpora v nezaměstnanosti 2015

V jakém rozsahu se evidence na úřadu práce hodnotí při výpočtu důchodu máme popsáno v článku úřad práce a důchod (velmi doporučuji si ho přečíst). Doba, kdy vám nebude náležet podpora v nezaměstnanosti z důvodu nároku na odstupné a doba, kdy budete pobírat odstupné se vám při výpočtu důchodu hodnotí vždy (i když na 80 %), doba bez podpory by se vám ve vašem případě hodnotila v rozsahu tří let (vše je vysvětleno ve výše uvedeném článku).

Sice jste svůj dotaz zaslal do “důchodové poradny”, ale pokusím se vám dát alespoň obecné informace o podpoře v nezaměstnanosti. Nárok na podporu vám vzhledem k tomu, že jste až dosud pracoval, vznikne (musíte být důchodově pojištěn alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech, což splňujete). Předpokládám, že jste od svého zaměstnavatele obdržel odstupné – po dobu, po kterou vám náleželo, nebudete mít nárok na podporu, ale na úřad práce se určitě nahlaste. Poté vzhledem k vašemu věku budete mít nárok na 11 měsíců pobírání podpory v nezaměstnanosti. Ta bude činit první dva měsíce 65 % průměrné čisté mzdy, další dva měsíce 50 % a od pátého měsíce 45 % průměrné čisté mzdy. Bližší informaci včetně kalkulačky naleznete v článku o podpoře v nezaměstnanosti.

Zákonná úprava – podpora v nezaměstnanosti 2015 – kdo má a nemá nárok?
§ 39 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti:

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem,
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3.
(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.