Podle jakého klíče lze žádat o zálohu na důchod?

Otázka:

Podle jakého “ klíče“ lze žádat o zálohu na důchod.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podle jakého klíče lze žádat o zálohu na důchod?

Česká správa sociálního zabezpečení nemá povinnost poskytovat zálohu na důchod. V zákoně se píše, že může být poskytnuta – § 116 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. ČSSZ většinou poskytuje zálohy spíše výjimečně v případě, že se délka řízení z nějakého důvodu prodlužuje, ale je jasné, že nárok na důchod vznikne. O zálohu můžete požádat prostřednictvím vaší OSSZ.