Mohu žádat o zálohu na vdovský důchod než se vyřídí?

Otázka:

Mohu žádat o zálohu na vdovský důchod než se vyřídí? 90 dnů mně připadne jako dlouhá doba. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu žádat o zálohu na vdovský důchod než se vyřídí?

90 dní je zákonná lhůta na vyřízení žádosti o důchod. Neznamená to, že vyřízení bude skutečně tak dlouho trvat.

Zálohy na důchod řeší § 116 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Orgán sociálního zabezpečení rozhodující o přiznání dávky důchodového pojištění může žadateli o přiznání této dávky poskytovat zálohy na dávku, pokud má za to, že podmínky pro nárok na dávku jsou splněny; pokud tyto podmínky splněny nebyly, je žadatel povinen zálohy neprodleně vrátit. Po přiznání dávky důchodového pojištění zúčtuje orgán sociálního zabezpečení poskytnuté zálohy s přiznanou dávkou.

Jak vidíte, v zákoně je uvedeno, že orgán sociálního zabezpečení, tedy Česká správa sociálního zabezpečení, může (nikoliv, že má povinnost) poskytnout zálohu na důchod. O zálohu je možné požádat při sepisování žádosti o důchod. ČSSZ pak posoudí, zda je důvod zálohu poskytnout, a příp. vám ji zašle složenkou typu B.