Jaká je výše invalidního důchodu ve 23 letech?

Otázka:

Dobrý den moje dcera, která má 23 let má přiznaný invalidní důchod III. stupně od 21. 6. 2014, po ukončení studia byla na Úřadu práce a nikde nebyla zaměstnaná. Jaká bude výše jejího důchodu a do jakého termínu musí MPSV sdělit výši důchodu, žádost tam z příslušného regionálního úřadu přišla 20. 12. 2014. Děkuji.

Odpověď:

Jaká je výše invalidního důchodu ve 23 letech?

O přiznání důchodu nerozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), ale Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Za splnění jakých podmínek a jaká je výše invalidních důchodů u mladých invalidních důchodců, máme popsáno v článku o ochranném výpočtu invalidních důchodů.

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí o důchodu činí 90 dní od podání žádosti o důchod. Tato doba však může být prodloužena o dobu, kdy musely být došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu.

Zákonná úprava
§ 85a odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Rozhodnutí o přiznání dávky důchodového pojištění je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení; ustanovení § 71 odst. 3 písm. b) správního řádu tím není dotčeno.