Je stanovena lhůta pro zaslání zálohy?

Otázka:

Po smrti manžela jsem si podala vdovský důchod.Zárověn jsem vhledem k finanční kryzy jsem požádala o vyplacení zálohy na důchod poměsíci jsem nedostala žádnou odpověd prosím o dotaz jak postupovat jezde vtomto případě nějaká lhůta Děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je stanovena lhůta pro zaslání zálohy?

Česká správa sociálního zabezpečení vám může poskytnout zálohu, ale není to její povinnost a tudíž ani není stanovena lhůta, do kdy vám ji musí zaslat. § 116 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. říká:

Orgán sociálního zabezpečení rozhodující o přiznání dávky důchodového pojištění může žadateli o přiznání této dávky poskytovat zálohy na dávku, pokud má za to, že podmínky pro nárok na dávku jsou splněny; pokud tyto podmínky splněny nebyly, je žadatel povinen zálohy neprodleně vrátit.

Obecně je záloha poskytována v případě, že se vyřizování „zasekne“ a je např. nutné některé skutečnosti rozhodné pro přiznání dávky došetřit. Tím neříkám, že vám záloha poskytnuta nebude, ale může se stát, že vám zašlou až doplatek důchodu.