Počítají se odpracované roky jen do konce roku předcházejícího?

Otázka:

Mám nárok na důchod 7.12.2015. Bude se doba pojištění – Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod počítat k tomuto datu 7.12.2015? Nebo jenom do konce roku 2014 jako je rozhodné období. Děkuji za odpověď.
se sazbou 1,5%

Odpověď:

Počítají se odpracované roky jen do konce roku předcházejícího?

Doba pojištění se hodnotí až do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. Pokud vám bude důchod přiznán 7. 12. 2015, bude se doba pojištění hodnotit až do 6. 12. 2015. V případě přiznání důchod v roce 2015, se do konce roku 2014 hodnotí vyměřovací základy (výdělky) – jak správně píšete, jedná se o tzv. rozhodné období.