Mohou se mi při odchodu do důchodu v roce 2015 počítat výdělky roku 2015?

Otázka:

Chci odejít do důchodu v řádném termínu v červnu 2015. Při výpočtu důchodu se tedy budou započítávat příjmy do konce roku 2014. Momentálně ale mám vyšší příjem než dřív. Mohou se mé příjmy za rok 2015 dopočítat?

Odpověď:

Mohou se mi při odchodu do důchodu v roce 2015 počítat výdělky roku 2015?

V případě žádosti o důchod s datem přiznání kdykoliv v roce 2015, se vám budou hodnotit výdělky od roku 1986 do roku 2014, na tom nemůžete nic změnit.

Vzhledem k tomu, že se důchod počítá z výdělku za tak dlouhé období, vyšší výdělky v posledních letech před důchodem, stejně zásadním způsobem výši důchodu neovlivní.