Počítá se doba pobírání částečného důchodu na starobní důchod?

Otázka:

Pobírám 4 roky částečný invalidní důchod 1. stupně. Během této doby jsem neměla žádné zaměstnání a nejsem vedena na ÚP jako uchazeč o zaměstnání. Prosím o odpověď, zdali se tato doba bude počítat na starobní důchod. Schází mi 2 roky. Moc děkuji.

Odpověď:

Počítá se doba pobírání částečného důchodu na starobní důchod?

Doba pobírání invalidity prvního stupně (do konce roku 2009 částečný invalidní důchod) se nehodnotí jako doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Po celé 4 roky jste nebyla sociálně pojištěná.