Počítá se doba pobírání invalidního důchodu 3. stupně po 60. roce při výpočtu starobního důchodu?

Otázka:

Jsen v plném ID (dnes ID 3. st.) od r. 2000, kdy v té době ještě nebyl průběžně zvyšován věk odchodu do starob. důchodu. (Tehdy byl věk u mužů při odchodu do star. důchodu 60 let). Bude mi při zažádání o starobní důchod tato doba (3 roky + 4 měsíce) dopočítán při přepočtu důchodu z invalidního do starobního? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se doba pobírání invalidního důchodu 3. stupně po 60. roce při výpočtu starobního důchodu?

Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně je tzv. náhradní dobou pojištění (hodně zjednodušeně jste sociálně pojištěný). Tato náhradní doba pojištění bude hodnocena až do dne předcházejícímu dni vzniku nároku na starobní důchod.