Pobírám částečný invalidní důchod. Jak se tato doba počítá do důchodu?

Otázka:

Jsem 15 let v částečném invalidním důchodě, za nových podmínek 2. stupeň. Přivýdělek jsem neměla. Jakým způsobem se mi započítají roky pobírání tohoto důchodu do výpočtu starobního důchodu?

Odpověď:

Pobírám částečný invalidní důchod. Jak se tato doba počítá do důchodu?

Na podobný dotaz jsem odpovídal nedávno zde: Mám částečný invalidní důchod. Kolik dní se počítá do důchodové kalkulačky?

Doba pobírání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod) se žádným způsobem nehodnotí jako doba pojištění. Pokud jste při pobírání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně nepracovala, je to to samé, jako byste nepracovala a žádný důchod nepobírala. Jediné zvýhodnění máme popsáno v této důchodové poradně.

Aby vám vůbec vznikl nárok na starobní důchod, musíte také splnit podmínku potřebné doby pojištění – jak je uvedeno výše, pobírání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně se do této doby nepočítá.