Pobírání podpory v nezaměstnanosti a zpětné přiznání výplaty předčasného důchodu

Otázka:

Dobrý den,
mám s kamarádkou požádáno o předčasný důchod k 31.12.2022 aby se nás týkal výhodnější výpočet. Já pracuji, nemám problém, budu žádat bez výplaty. Kamarádka je na úřadu práce s vyplácenou podporou v nezaměstnanosti a může tam být až do 31.9.2023. Paní na sociálce nás včera překvapila doporučením, aby si kamarádka požádala o výplatu zpětně od ledna 2023.
Dotaz č. 1: copak to jde, aby pobírala podporu v nezaměstnanosti a zároveň s tím i předčasný důchod? Není to blbost?
Paní jí řekla, že není možné, aby si požádala bez výplaty, protože prý není zaměstnaná. Není, pracák se jí samozřejmě nebude započítávat, ale chtěla by ještě jít pracovat, aby si ponížila krácení důchodu /v současné době 12,9%/.
Dotaz č. 2: může tedy žádat bez výplaty, přestože v současné době je nezaměstnaná?
Dále nám paní sdělila, že ani prací si nezvýšíme odpracovanou dobu. Že ta se zastavila s výpočtem. Mně je to jedno, já mám rok ukončený, ale kamarádka má 270 dní, takže by jí 100 dní přidalo 1,5%.
Dotaz č. 3: zvyšuje práce /s odvodem na sociální pojištění/ počet odpracovaných let a dní do výpočtu důchodu?
Nemoc od 11/2021 do 10/2022. Ukončení pracovního poměru 7.2.2022 výpovědí pro nadbytečnost, výpověď byla předána v listopadu. Ve vyloučené době má ale jen 38 dní. Myslela jsem si, že pokud onemocněla ještě v průběhu zaměstnání, měla by být ta doba až do 31.10.
Dotaz č. 4: Je správně těch 38 dní?
Jinak je smutné, že se musíme ptát zde po odchodu z mssz :-(((((((
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírání podpory v nezaměstnanosti a zpětné přiznání výplaty předčasného důchodu

Ne, není možné současně pobírat podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce a předčasný důchod – § 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Toto doporučení vychází z toho, co vysvětluji i zde v poradně, že evidence na úřadu práce má v této situaci smysl pouze v případě, že je podpora vyšší než předčasný důchod. Jinak je takový postup pouze ztrátou peněz. Pokud chce vaše kamarádka v budoucnu před dosažením důchodového věku ještě pracovat, tak se dá zastavit výplata předčasného důchodu, takže nebylo třeba zůstávat na úřadu práce.

Požádat si o předčasný důchod bez výplaty vaše kamarádka může. Jen to nemusí být správně zvolený postup, jak vysvětluji výše. Doba pojištění získaná výdělečnou činností (ne náhradní doba jako např. ÚP) se samozřejmě dál počítá – vysvětloval jsem zde. Získávat další dobu pojištění a odmazávat krácení lze pouze výdělečnou činností, ne evidencí na úřadu práce.

Pokud je důchod přiznán v roce 2022, končí rozhodné období rokem 2021. Vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby se tedy hodnotí pouze do konce roku 2021.