Z callcentra ČSSZ pro důchody mně písemně sdělili, že výdělečnou činností si pouze odmažu krácení

Otázka:

Dobrý den,
mám dva dotazy:
1) Budu žádat o předčasný důchod k 31.12.2022 (nárok jsem uplatnila) s odloženou výplatou, vychází mi 1006 dnů do data řádného starobního důchodu. Stále pracuji. Pokud dobře chápu, odmaže se mi při žádosti o uvolnění výplaty důchodu například k 22.12.2024 celkem 720 dnů krácení, počítáno od 1. 1. 2023?
2) Z callcentra ČSSZ pro důchody mně písemně sdělili, že výdělečnou činností si pouze odmažu krácení a zohlední se mi proběhlé valorizace, ale další dobu pojištění již nezískám. Vy zde uvádíte, že se tímto získává i další doba pojištění, což by bylo logické, pokud nadále platí SP. Tak jsem z toho zmatená. Jak to tedy je?
Moc Vám děkuji za Vaše užitečné informace a rady.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z callcentra ČSSZ pro důchody mně písemně sdělili, že výdělečnou činností si pouze odmažu krácení

1. Pokud pokračuje výdělečná činnost, odmazává se krácení předčasného důchodu bez výplaty ihned ode dne jeho přiznání, tj. od 31. 12. 2022. Na krácení předčasného důchodu je třeba se dívat z druhé strany, tj. odpočítávat ho ode dne dosažení důchodového věku. Výdělečnou činností vykonávanou od 31. 12. 2022 do 21. 12. 2024 (včetně) odpracujete 722 dní. Pokud ale důchodového věku dosáhnete 2. 10. 2025, tak na krácení 3,6 % (čtyři období) dosáhnete při uvolnění výplaty už k 7. 10. 2024. Uvedené platí, pokud bude nepřetržitě trvat výdělečná činnost ode dne přiznání důchodu.

2. Je to tak, jak uvádí zákon – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:
Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.