Nárok na vdovský a sirotčí důchod při nedosažení věku pro poměrný starobní důchod

Otázka:

Dobrý den, budu žádat o vdovský důchod. Manžel byl důchodového věku, starobní důchod ale nepobíral. Pravděpodobně by se pro výpočet vdovského (i sirotčího) důchodu vycházelo z tzv. poměrného starobního důchodu.Zjistila jsem ale, že rok dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk, připadá na datum, které následuje 2 dny po datu úmrtí. Znamená to, že by pozůstalostí důchody nebyly příznány? A pokud by to tak bylo, má teoreticky šanci žádost o výjimku? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nárok na vdovský a sirotčí důchod při nedosažení věku pro poměrný starobní důchod

Nárok na starobní důchod má vdova po manželovi, který již pobíral starobní nebo invalidní důchod, příp. ke dni úmrtí splňoval podmínky (získal potřebnou dobu pojištění) pro vznik nároku na starobní nebo invalidní důchod – § 49 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

V případě starobního důchodu je třeba mimo potřebné doby pojištění dosáhnout i zákonem daného věku. U tzv. poměrného starobního důchodu, je mimo získání 20 let pojištění (příp. 15 let pojištění bez náhradních dob), nutné dosáhnout věku o pět let vyššího, než je “běžný” důchodový věk muže stejného data narození. Pokud tohoto věku váš manžel nedosáhl a nesplnil ani podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod, nárok na vdovský důchod vám s takto krátkou dobou pojištění manžela nevznikne.

U sirotčího důchodu v tomto platí stejné podmínky (u vzniku nároku na starobní důchod). Mírnější podmínky u sirotčího důchodu platí ve vztahu k získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, kdy stačí získat polovinu doby (tj. 2,5 roku z posledních 10 let, příp. 5 let z posledních 20 let), nebo 1 rok bez náhradních dob za posledních 10 let, nebo 2 roky bez náhradních dob z posledních 20 let – vše podrobně vysvětluji v tomto článku.

Teoreticky je možné všechno, ale odstranění tvrdosti zákona je plně v kompetenci ministryně práce a sociálních věcí.