Mám 25 let pojištění. Kdy mi vznikne nárok na starobní důchod?

Otázka:

Mám placeno 25 let pojištění vychovala jsem 2 děti v únoru mě bude 63 let,kdy si můžu zažádat o důchod.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám 25 let pojištění. Kdy mi vznikne nárok na starobní důchod?

Nárok na tzv. poměrný starobní důchod vám vznikne, až dosáhnete věku o pět let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození. Muž narozený v roce 1957 má důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Při 25 letech pojištění vám tedy vznikne nárok na poměrný starobní důchod v 68 letech a 8 měsících.