Pobírám invalidní důchod. Vyplatí se mi doplatit pojištění, abych měla starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, mám prosbu za moji švagrovou nemajíce internet. Nar. 12.11.1954. V roce 2010 si požádala o důchod, ten ji byl zamítnut pro nesplnění potřebné doby pojištění. Od 1.1.1998 pobírá částečný invalidní důchod bez evidence na ÚP. (Bylo ji sděleno, že celková doba pojištění je 9276 dnů tj. 25 roků a 151 dnů tj. 12.3.2010 ke dni žádosti). Od r. 2011 je v evidenci na ÚP, tím získala dva roky náhradní doby pojištění. Důchodový věk 58 let a 4 měsíce + 3 děti dosáhla v roce 2013 tedy potřebná doba pojištění činí 29 let. Tedy 25 let + 151 dní + 2 roky náhradní doby evidence na ÚP=27 let +151 dní. Do 29 let chybí 1 rok a 214 dní. Tyto dny by si chtěla doplatit, má to smysl? Jaký to bude mít vliv na výši důchodu? Část. invalidní důchod nyní činí 6498 Kč. Úhrn RVZ je podle Os. listu 1120945 Kč, OVZ je 9709 Kč, výpočtový základ činí 7043 Kč. Kolik měsíců zpětně, může po zaplacení požádat o přiznání důchodu. Děkuji moc jejím jménem o odpověď.

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod. Vyplatí se mi doplatit pojištění, abych měla starobní důchod?

Žena narozená 12. 11. 1954, který vychovala tři děti dosáhla důchodového věku skutečně 12. 3. 2013. Potřebná doba pojištění tak činí 29 let.

Zda má smysl pojištění doplatit (více o dobrovolném důchodovém pojištění zde) závisí v zásadě na dvou faktorech:

  1. Jaký by byl rozdíl mezi v současnosti vyplácených invalidním důchodem a přiznaným starobním důchodem.
  2. Kolik by se muselo doplácet (v letošním roce je to 1863 Kč za každý měsíc).

V případě vzniku nároku na starobní důchod nebude důchod vyplacen zpětně, ale až ode dne doplacení pojištění (připsání finanční částky na účet příslušné OSSZ).

Nerad zpochybňuji vaše výpočty, ale takto jednoduché to není – evidence na úřadu práce se i pro nárok na důchod po roce 2009 hodnotí v rozsahu 80 %. Stejně tak se poněkud složitěji počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu.

Pokud bych vycházel z toho, že původní částečný invalidní důchod přiznaný v roce 1998 byl spočítán z OVZ 9709 Kč a paní získá 29 let pojištění, vycházel by letos přiznaný starobní důchod 8.902 Kč. To je poměrně velký rozdíl (oproti invalidnímu důchodu) a doplatit cca dva roky by se jistě vyplatilo.

Doporučuji vám spíše se obrátit na místně příslušnou OSSZ. Já vám poradit mohu, ale nemám k dispozici potřebné doklady.