Invalidní důchod přiznán v r. 2011. O kolik se zvýší při změně z I. na III. stupeň?

Otázka:

Dobrý den, od roku 2011 pobírám invalidní důchod 1. stupně ve výši 5621 Kč. Teď v červenci mi byl přezkoumán zdravotní stav a byl mi přiznám 3. stupeň invalidity. Chtěl bych se zeptat, o kolik mi bude zvednut důchod? Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod přiznán v r. 2011. O kolik se zvýší při změně z I. na III. stupeň?

Invalidní důchody se skládají ze základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná a v roce 2015 činí 2.400 Kč a procentní výměry důchodu (ta se spočítá ze získaných dob pojištění a výdělků). V případě přiznání invalidního důchodu po 31. 12. 2009 se při zvýšení z I. na III. dochází ke zvýšení procení výměry důchodu vynásobením koeficientem 3. Výpočet tedy bude ve vašem případě následující:

5621 – 2400 = 3221 spočítali jsme současnou procentní výměru důchodu,
3221 x 3 = 9663 – nově získaná procentní výměra důchodu,
9663 + 2400 = 12.063 Kč – po přičtení základní výměry získáváme novou výši invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.