Částečný důchod byl přiznán před r. 2010. Kolik bude činit po snížení z II. na I. stupeň?

Otázka:

Dobrý den, invalidní důchod 2. stupně mi byl přiznán před rokem 2010. Pobírám částku 7.800 Kč. Dnes mi byl u komise snížen na 1. stupeň. O kolik se mi sníží důchod? Děkuji.

Odpověď:

Částečný důchod byl přiznán před r. 2010. Kolik bude činit po snížení z II. na I. stupeň?

Jestliže vám byl před rokem 2010 přiznání částečný invalidní důchod, který byl od 1. 1. 2010 přetransformován do invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, nedojde po snížení stupně invalidity na první stupeň ke snížení invalidního důchodu. Invalidní důchod vám bude i nadále vyplácen v dosavadní výši.

Tuto situaci řeší přechodná ustanovení, která jsou uvedena v části první čl. II zákona č. 306/2008 Sb., která v bodě 13 mimo jiné uvádějí:
Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.