Ovlivňuje získaná doba pojištění datum změny krácení u předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den
Dostal jsem protichůdné informace v ČSSZ od dvou pracovnic.
Nechal jsem si zpracovat Informativní osobní list důchodového pojištění.
Celkový počet evidovaných dob do 31.12.2017 činí: 16922 dnů, tj. 46 let a 132 dnů. (narozen 25.7.1956)
Nyní jsem v 62 létech na pracáku (dále PÚ) od 1.1.2018. Nikdy předtím jsem na PÚ nebyl. Uvažoval jsem odchod do předčasného důchodu od 1.2.2019, tj. o rok dříve, tak abych nepřekročil předčasnost o 4×90 dnů = 360 dnů.
Za předpokladu že na PÚ nyní budu od 1.1.2018 do 31.12.2018 mi dvě pracovnice podaly různé odpovědi:
1) Výklad jedné z pracovnic úřadu ČSSZ byl: že pokud jsem od 1.1.2018 na PÚ, počítá se doba pojištění jen 80% a zbývajících 20%, které se prý nezapočítávají do doby pojištění, což je 73 dnů z celého roku, si musím odpracovat, nebo o to déle zůstat na PÚ, pokud nechci překročit předčasný odchod do důchodu o více než 360 dnů. Takže bych měl odejít do předčasného důchodu až 1.5.2019.
2) A jiná pracovnice mi sdělila, že výklad kolegyně byl chybný a chybějících 73 dnů z oněch 20% PÚ, se odečítá z celkového doby pojištění, což je 46 let a 132 dnů – 73 dnů je = celková doba pojištění 46 let a 59 dnů. Takže prý mám ještě rezervu. A pokud ukončím na PÚ celý rok, tj. do 31.12.2018, dostanu se na 47 let pojištění a 1.2.2019 můžu klidně odejít do důchodu a nepřekročím oněch 360 dnů předčasnosti.
Hledal jsem k tomuto informace na netu, ale nic jsem nenašel. Prosím vysvětlete mi někdo, který výklad je správný ?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ovlivňuje získaná doba pojištění datum změny krácení u předčasného důchodu?

Na výší krácení předčasného důchodu má vliv pouze datum přiznání předčasného starobního důchodu. Výpočet doby pojištění s krácením (o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní) nijak nesouvisí. Muž narozený 25. 7. 1956 dosáhne důchodového věku 25. 1. 2020. Ke snížení krácení na 3,6 % za čtyři devadesátidenní období pak dojde k 30. 1. 2019. Jak píši výše bez ohledu na získanou dobu pojištění.

Z tohoto pohledu je tedy správně bod číslo 2. Zbytek je ale mírně řečeno chaotický, i když zde jde možná o vaše nepochopení, protože sice se dopočítáte k 46 letům a 59 dnům, ale nakonec uvádíte 47 let.

  1. Jak se snažím stále opakovatNa IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat!
  2. Když byste skutečně k 31. 12. 2017 získat 46 let a 132 dnů pojištění, nemůžete od této hodnoty nic odečítat.

Pokud byste skutečně k 31. 12. 2017 získat 46 let a 132 dnů pojištění a od 1. 1. 2018 budete do 29. 1. 2019 v evidenci úřadu práce, tj. získáte dalších 315,2 dne pojištění (394 x 0,8), získáte celkem 47 let a 83 dní pojištění. Tento výpočet platí pouze v případě, že jste nikdy dříve nezískat náhradní dobu pojištění, která se krátí na 80 %, např. studium po 18. roce věku (pak by součet dob na IOLDP odpovídal době pojištění).

Otázka doplněna:

Dobrý den

Děkuji za rychlou odpověď.

Jen jste mně trošku zaskočil tím, zda jsem neměl krom pracáku v r.2018 ještě jinou dobu náhradního pojištění, která se krátí na 80%.

V IOLDP je uvedena náhradní doba pojištění 119 dnů (celkem za oněch 46 let), kdy jsem byl v nemocnici a krátkodobé nemoci. Tyto dny se snad nekrátí ?

Střední školu jsem dělal při zaměstnání večerně

A vojenská služba 2 roky se snad také nekrátí ?

A mám ještě 2 neevidované dny

  1. Neevidovaný den = 1.1.2014 protože 2.1.jsem měl nemocenskou a 31.12.2013 jsem ukončil pracovní poměr u předchozího zaměstnavatele

a     2. neevid. den 1.5.2014, protože po nemocenské jsem 2.5.2014 nastoupil do druhého zaměstnání. O tyto 2 dny asi budu muset také posunout i začátek důchodu?

Děkuji předem a přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V jakém rozsahu se která doba hodnotí, máme přehledně popsáno v tomto článku. Nemoc v ochranné lhůtě se na 80 % krátí, základní vojenská služba se hodnotí plně (na 100 %). I přes krácení nemoci v ochranné lhůtě stále získáte 47 let pojištění.

Ne, o žádné dva dny posouvat datum přiznání důchodu (ani předčasného ani případně rádného starobního) posouvat nemusíte (jak jsem se vám snažil vysvětlit v první odpovědi).