Hodnocení dob pojištění mezi lety 2018 a 2019

Otázka:

Mám nárok na starobní důchod k 8.9.2019 (narozen 8.3.1956),
zvažuji předčasný starobní důchod k 20.9.2018. Podle jakého pravidla mi bude započtena doba pojištění, platného do roku 2018, nebo od roku 2019 ? A kolik to bude let při nástupu na SŠ od 1.9.1971, pak VŠ, pak vojna, pak zaměstnání do 31.12.2013 a pak samoplátce do 20.9.2018
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení dob pojištění mezi lety 2018 a 2019

Pokud máte na mysli změnu způsobu hodnocení dob pojištění, ke které dojde od 1. 1. 2019, pak rozhodující je datum přiznání důchodu. U důchodů s datem přiznání do konce roku 2018 budou platit staré podmínky. Datum dosažení důchodového věku není rozhodující. Tyto změny se však týkají pouze hodnocení doby pojištění pro vznik nároku na důchod a ne dob hodnocení pojištění pro výpočet důchodu, tj. nemají na výši starobního důchodu vliv.

Z vámi uvedených dob není možné určit získanou dobu pojištění – ta se počítá s přesností na dny a je tedy s přesností na dny znát přesný průběh doby pojištění za celý život.