Jak je rozdíl ve výši důchodu pokud budu na úřadu práce nebo v předdůchodu?

Otázka:

Hezký den.
Je mi 59+,do starobního důchodu bych šel v 3/2019. Do 5/2015 pobírám podporu v nezaměstnanosti. Jaký by byl rozdíl v konečné výši důchodu? Var. A pobíral bych předdůchod, var. B byl bych evidovaný nezaměstnaný a žil z úspor? Děkuji.

Odpověď:

Jak je rozdíl ve výši důchodu pokud budu na úřadu práce nebo v předdůchodu?

Porovnejme si o obě situace:
A. Předdůchod:
– jste zdravotně pojištěný,
– doba pobírání předdůchodu je tzv. vyloučenou dobou,
– doba pobírání předdůchodu není hodnocena jako doba pojištění pro výpočet důchodu (“roky na důchod” se vám nepočítají).

B. Evidence na úřadu práce
– jste zdravotně pojištěný,
– doba evidence je vyloučenou dobou v rozsahu popsaném v článku úřad práce a důchod,
– doba evidence je v rozsahu uvedeném ve výše odkazovaném článku hodnotí jako tzv. náhradní doba pojištění (získáte další roky pojištění). Sice na 80 %, ale to je stále více, než vůbec.

Vzhledem k tomu, že evidencí na úřadu práce můžete dosáhnout na delší celkovou dobu pojištění, která má vliv na výši důchod, byl by starobní důchod vyšší než při pouhém pobírání předdůchodu. Pro představu jeden rok doby pojištění navíc zvýší starobní důchod v průměru o 200 až 250 Kč.

Doporučuji vám k přečtení moje předchozí odpovědi na otázky týkající se předdůchodu a článek o předdůchodu a článek o výhodnosti předdůchodupředd.