Když půjdu o 3 roky dříve do předdůchodu, o kolik budu mít krácený řádný starobní důchod?

Otázka:

Prosím o zodpovězení dotazu. Když půjdu o 3 roky dříve do předdůchodu, o kolik budu mít krácený řádný starobní důchod? Děkuji

Odpověď:

Když půjdu o 3 roky dříve do předdůchodu, o kolik budu mít krácený řádný starobní důchod?

V případě předdůchodu se nejedná o “krácení” v pravém slova smyslu, jako je tomu u předčasného starobního důchodu, ale ke snížení starobního důchodu dochází oproti situaci, kdy by byl žadatel o důchod až do přiznání důchodu zaměstnaný v důsledku toho, že doba pobírání předdůchodu se nehodnotí jako doba pojištění (žadatel s kratší dobou pojištění má za jinak stejných podmínek nižší důchod). Každý rok doby pojištění může starobní důchod ovlivnit zhruba o 200 – 250 Kč. Za tři roky tedy půjde o částku cca 600 – 750 Kč (v závislosti na dosahovaných příjmech se tato částka může pochopitelně lišit).