OSVČ a žádost o uvolnění výplaty a úpravu předčasného důchodu

Otázka:

Dobrý den,
žádost o předčasný důchod jsem podala k 31.12.2020. Nárok na řádný důchod mám 13.3.2021 a současně jsem stále 0SVC.
Výměr důchodu jsem obdržela 16.3.2021,není na něm uvedena valorizace a je bez výplaty .Musím tedy teď na cssz požádat o výplatu důchodu k 13.3.2021 a přepočet důchodu,když jsem 0SVC a bude krácení důchodu zruseno a připsána valorizace?Při podání žádosti jsem na to nebyla upozorněna.Za období 1.1.-12.3.tedy důchod nebude vyplacen.Bylo mi řečeno při podání žádosti, že mohu dále podnikat, důchod poběží od 1.1.,ale nesmím přesáhnout příjem pro vedlejší činnost, jinak jej budu muset vrátit za toto období?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSVČ a žádost o uvolnění výplaty a úpravu předčasného důchodu

Záleží na tom, jak jste si o výplatu důchodu požádala. Datum přiznání předčasného důchodu máte k 31. 12. 2020, ale výplatu jste mohla mít k 1. 1. 2021, k 13. 3. 2021, k jakémukoliv jinému datu, nebo mohlo být požádáno o důchod bez výplaty.

Pokud jste si požádala o předčasný důchod bez výplaty (nebo pokud výplata důchodu nebyla přiznána – nemohu vyloučit chybu ČSSZ), je třeba si o uvolnění výplaty požádat. Pokud si o uvolnění výplaty důchodu požádáte k datu dosažení důchodového věku (tak, aby bylo odmazáno krácení předčasného důchodu), úpravu důchodu bude možné provést až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021, tj. v roce 2022, kdy se prokáže, že jste byla až do dosažení důchodového věku pojištěná. O úpravu důchodu je třeba požádat.

Dobře zvažte, zda má smysl kvůli odmazání jednoho krácení (sama na rozhodnutí vidíte, jak je “vysoké”) přijít o dvě a půl splátky důchodu. Tj. zda není lepší si požádat o výplatu důchodu např. k 1. 1. 2021. Pak byste se v roce 2021 musela “vejít” do rozhodné částky. V tomto případě je ale důležité, zda byste přičtením další doby nezískala další celý rok doby pojištění. Bez znalosti konkrétní situace ale vařím z vody.

Na valorizaci máte nárok v každém případě.