Musí OSVČ ukončit činnost, pokud chce přiznat předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, manžel podniká jako OSVČ. V roce 2021 chce odejít do předčasného důchodu. Podali jsme daňové přiznání za rok 2020 a daňový základ mu činil více jak 150tisíc. Na důchodovém nám bylo sděleno, že pokud si požádá o předčasný důchod, tak mu za krok 2021 nebude vyplácen, z důvodu, že v roce 2020 neměl pokles příjmu a přesáhl hranici 84tisíc. Jedině by musel v roce 2021 ukončit živnost. Prosím o info k dotazu. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí OSVČ ukončit činnost, pokud chce přiznat předčasný důchod?

Podrobně se výkonu samostatné výdělečné činnosti v předčasném starobním důchodu věnuji v tomto článku. Pro vznik nároku na výplatu předčasného starobního důchodu není podstatné, jaký byl určený vyměřovací základ v roce předcházejícím roku přiznání důchodu. Pro nárok na výplatu předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku je podstatné, aby poživatel tohoto důchodu nevykonával činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění v době pobírání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku – § 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. U OSVČ platí, že v případě vedlejší činnosti (o tu se jedná, protože je přiznán důchod) tato činnost nezakládá účast na pojištění, pokud není dosaženo tzv. rozhodné částky, která v roce 2021 činí 85.058 Kč. Důležité tedy je, aby v roce přiznání důchodu (tj. v roce 2021 – na přehledu podávaném v roce 2022), a v letech následujících vč. roku dosažení důchodového věku, manžel nepřekročil rozhodnou částku. Pokud by se tak stalo, nejenže by musel doplatit sociální pojištění, ale musel by vrátit důchod vyplacený za toto období (rok 2021).

Jaký byl vyměřovací základ v roce, který předchází roku přiznání předčasného důchodu, nemůže mít na výplatu předčasného důchodu žádný vliv, protože jde o účast na pojištění před přiznáním důchodu a ta logicky nemůže bránit výplatě předčasného důchodu.

Při sepisování žádosti o předčasný důchod se postupuje tak, že OSVČ, která chce dále vykonávat SVČ podepíše prohlášení, že je seznámena s tím, že nesmí rozhodnou částku překročit, jinak bude důchod vracet (OSSZ má na toto přímo formulář).

To co vám řekli na OSSZ, je nesmysl.