Přepočítá ČSSZ sama starobní důchod po podání přehledu?

Otázka:

Hezký sváteční den, prosím o info. Manželka jde do řádného důchodu 8.1.2021. Dostala od ČSSZ rozhodnutí o výši důchodu 22.12. V rámci výpočtového základu RVZ není samozřejmě zahrnut vyměř. základ z roku 2020 dle přiloženého osobního listu, tedy otázka zda se rok 2020 počítá do celk. výpočtu RVZ, zda požádat o přepočet po odevzdání přehledu za r. 2020 , nebo to automaticky upraví ČSSZ. Děkuji a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přepočítá ČSSZ sama starobní důchod po podání přehledu?

OSSZ si toto hlídá sama a po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 sama i bez vaší žádosti pošle ČSSZ informaci o výši určeného vyměřovacího základu za rok 2020, na základě kterého ČSSZ výši starobního důchodu přepočítá.

Upozorňuji, že výpočet roku 2021 je výrazně horší než výpočet roku 2020 po valorizaci. Bylo tak vhodné spíše požádat o předčasný důchod (např. s datem přiznání od 31. 12. 2020) s výplatou důchodu od 8. 1. 2021.

Otázka doplněna:

Pane Mařík, děkuji za informaci. Skutečně je značný rozdíl mezi odchodem v roce 2020 /2021. Domníváte se, že máme šanci ještě nyní tj. 28. nebo 29.12 požádat na OSSZ o změnu odchodu do důchodu z 8.1.2021 na 31.12.2020 s výplatou od 8.1.2021, pro ženu je to + 620 Kč díky valorizaci; otázka zda lze o to požádat v takové časové situaci. Děkuji a s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, stihnout se vše dá, ale musíte do konce letošního roku na vaší OSSZ uplatnit žádost o předčasný starobní důchod. V tomto případě je třeba postupovat tak, že žádost o starobní důchod vezmete zpět a ihned poté s vámi sepíší novou žádost o předčasný důchod s datem přiznání k 31. 12. 2020. Není možné pouze požádat o změnu data přiznání důchodu, protože jde o jiný druh (§ 31 namísto 29 zákon o důchodovém pojištění) důchodu.

K uplatnění žádosti bude potřeba pouze občanský průkaz, protože vše ostatní již jistě bylo doloženo k předchozí žádosti o starobní důchod.