Výpočtová zamítačka OSVČ

Otázka:

Dobrý den, pokud požádám v roce 2022 o předčasný důchod – zamítačku s tím, že důchod budu chtít vyplácet až od 7.12.2023 /nárok na řádný st.důchod/, bude skutečně zrušeno krácení předčasného důchodu a započten výdělek za rok 2022 ? Pochopitelně budu celý rok 2023 pracovat jako OSVČ.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočtová zamítačka OSVČ

Pokud budete mít přiznán předčasný důchod s datem přiznání v roce 2022, bude končit rozhodné období (tj. období, ze kterého se hodnotí vyměřovací základy) rokem 2021. Od kdy je poté přiznání výplata důchodu, není rozhodující.

Krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty odmazává pouze výdělečná činnost zakládající účast na sociálním pojištění. U OSVČ se účast na pojištění prokazuje až po podáním přehledu o příjmech a výdajích a příp. doplacením pojištění – ve vašem případě v roce 2024 za rok 2023. Až poté je možné požádat o úpravu důchodu, kdy ČSSZ odmaže krácení a přičte vám další dobu pojištění. Pokud byste pojištění účasten nebyl, krácení by se neodmazalo, ani byste nezískal další dobu pojištění.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík, velmi děkuji za bleskovou odpověď a dovolím si ještě trochu více upřesnit můj dotaz
l. Je skutečně pro mne výhodnější požádat o předčasný důchod- zamítačku do konce roku 2022, když řádný st. důchod mohu mít až
od 7.12.2023
– předčasný důchod bude vypočten bez výdělku za rok 2022 a navíc krácen za 341 dnů tedy o 3,6%
/ vím, že valorizace roku 2022 takto získám, což výši důchodu významně zlepší/
II. Předpokládám, že jako OSVČ mi nebude započítán do výpočtu předčasného důchodu výdělek za rok 2022 a za rok 2023
a zřejmě ani doba pojištění za rok 2022 a za rok 2023 nebude zohledněna.
Při podání žádosti o úpravu důchodu v roce 2024 /po podání přehledu za rok 2023/ mi bude zohledněna doba pojištění i za rok 2022 ? Nebo mám již v průběhu roku 2023 žádat o přepočet – aby se mi odpracovaná doba za rok 2022 /tedy po podání přehledu za rok 2022/ promítla do předčasného důchodu i když zatím nevypláceného / možný vliv na případné valorizace ?/

III. Z vašich odpovědí na otázky v poradně jsem si snad správně vyložila, že při přepočítání důchodů není již rozhodující výdělek
ale připočítává se 1,5% za každých 365 dní k procentní výměře ke dni vzniku důchodu ?

IV. Pokud požádám o přepočet – úpravu důchodu např. až v dubnu 2024 – tedy po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023,
Od jakého data budu mít nárok na upravený důchod – zpětně nebo až od data podání té žádosti

Ke všem výše položeným otázkám doplňuji, že předpokládám, že moje výdělečná činnost v roce 2022 i v roce 2023 založí účast na sociálním pojištění. Pokud tedy nenastane mimořádná událost, která by mohla ovlivnit moji práci – což je zřejmě jen moje případná vážná nemoc. Rok 2022 je již dnes zcela jasný.

Z ePortálu ČSSZ jsem si nechala zaslat informativní výpočet předčasného důchodu – došel dnes 13.10.2022 ale bohužel v přehledu dob pojištění a vyměřovacích základů není zahrnut rok 2021 /Přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 jsem podala 25.4.2022/
Budu velmi ráda za Vaše další rady jak postupovat a nemám problém za toto poradenství zaplatit.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Nejen, že získáte obě letošní mimořádné valorizace, řádnou valorizaci v lednu 2023 a příp. i další mimořádné valorizace (pokud budou), ale výdělečnou činností s účastí na pojištění si i odmažete krácení předčasného důchodu. Stejně tak bude zhodnocena i další získaná doba pojištění až do dne uvolnění výplaty. Proto je tento postup výhodný.

To, že nebudou zhodnoceny výdělky roku 2022 ani 2023, předpokládáte správně. Vzhledem k mé odpovědi výše snad ani opak předpokládat nelze. To ale ničemu nevadí. Tyto vyměřovací základy vám nepřináší nic navíc, ale pouze by se rozpočítaly do delšího období (místo let 1986 až 2021 do let 1986 až 2022).

O provedení úpravy důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané bez jeho výplaty je třeba požádat až po podání přehledu o příjmech a výdajích v roce 2024 (za rok 2023). Důchod se upraví zpětně od data, které si zvolíte (pokud budete účastná pojištění, tak nejdříve od dosažení důchodového věku). ČSSZ pak odmaže krácení předčasného důchodu, započte vám nově získanou dobu pojištění a zpětně provede všechny valorizace.

Rok 2021 není na IOLDP uveden z řekněme technické nedostatečnosti ČSSZ, kdy tyto data jsou od OSSZ do evidence ČSSZ zasílány v závěru dalšího roku, někdy i v roce následujícím.