5. 11. 2020 jsem měla nárok na řádný starobní důchod a požádala o odloženou výplatu k 20. 11. 2021

Otázka:

Dobrý den. 25.11.2020 jsem měla nárok na řádný starobní důchod. Vzhledem k výhodným podmínkám valorizace od ledna 2021 jsem požádala o přiznání důchodu k 25.11.2020, tedy k datu nároku s odloženou výplatou od 20.11.2021. Počítala jsem s tím, že ke konci listopadu t.r. ukončím pracovní poměr. To se sice stalo, ale kontinuálně pokračuji v dalším pracovním poměru u jiného zaměstnavatele. Protože jsem dosud neobdržela výplatu důchodu, musím o uvolnění výplaty požádat? Mohu požádat i od jiného data, než které jsem uvedla v žádosti (protože nadále pracuji)? Nebo mám požádat o přepočet výše důchodu? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

5. 11. 2020 jsem měla nárok na řádný starobní důchod a požádala o odloženou výplatu k 20. 11. 2021

Pokud bylo datum přiznání výplaty důchodu vzdáleno od uplatnění žádosti více než čtyři měsíce, neměla být žádost sepsána s požadovaným datem přiznání výplaty důchodu od … (např. 20. 11. 2021), ale s tím, že „nepožadujete výplatu důchodu“. O uvolnění výplaty a úpravu důchodu je pak třeba zažádat. Vámi popsaný postup není správný, ale předpokládám, že v rozhodnutí o přiznání důchodu máte uvedené, že důchod je přiznán bez výplaty (resp., že výplatu nepožadujete). Pak si můžete sama zvolit jakékoliv datum, od kterého chcete výplatu uvolnit a provést úpravu.

Tímto postupem jste si uzavřela cestu k jinému rozhodnutí, kdy např. výpočet roku 2022 je výrazně lepší oproti roku 2021. Kdybyste si chtěla požádat o výplatu zpětně k roku 2020, není tento postup k ničemu, protože důchod bude totožný. Pokud si o uvolnění důchodu požádáte až od data v roce 2022, budete na tom pravděpodobně hůře, než kdybyste pracovala standardně nad nárok, tj. datum přiznání by bylo v roce 2022. Smysl tento postup měl je v případě, že si o uvolnění požádáte k roku 2021 (důchod přiznaný v roce 2021 by byl jistě nižší).