Ombudsman, chybné datum vzniku invalidity a snížení důchodu

Otázka:

Dobrý den,chci se zeptat na jeden problém týkající se mého invalidního důchodu. Byl mi přiznán plný invalidní důchod ve výši 4 tisíce korun. Přiznali mi jej před půl rokem,předtím jsem rok pobírala invalidní důchod 2. stupně ve výši 3100 Kč. Obrátila jsem se na ombudsmana se žádostí, zda by bylo možné můj důchod zvýšit a co bych pro to měla z právního hlediska udělat. Ombudsman si vyžádal všechny zprávy ode mě a od čssz a nyní věc prošetřuje. Bylo mi sděleno, že mi možná špatně stanovili datum vzniku invalidity, a že si nyní na čssz vyžádali starší lékařské zprávy, které neměli k dispozici,a že pokud by se prokázalo dřívější datum,tak by se mi důchod mohl zvýšit. Nevím, co se v těchto zprávách píše a zda to bude odpovídat invaliditě, změnila jsem lékaře, nebyla jsem s předchozí lékařkou spokojena. Teď se obávám toho, aby mi stávající důchod, který pobírám, nesebrali. Mám ho přiznaný na 3 roky. Mohou mi důchod v tomto případě sebrat, pokud se neprokáže dřívější datum vzniky invalidity, než jak mi bylo čssz stanoveno? Nebo by mi pouze zůstal důchod ve výši, ve které nyní je? Děkuji.

Odpověď:

Ombudsman, chybné datum vzniku invalidity a snížení důchodu

Pokud váš požadavek nebude úspěšný a dojde k potvrzení data vzniku invalidity, invalidní důchod bude náležet v dosavadní výši. Aby došlo k odejmutí důchodu, musel by posudkový lékař rozhodnout, že původní posouzení bylo nadhodnoceno a posouzení vašeho zdravotního stavu změnit. Kancelář veřejného ochránce práv nemůže ČSSZ nic nařizovat, může dávat pouze doporučení. Možnost oduznání nebo snížení invalidity však v tomto případě považuji spíše za teoretickou.