K jakému datu se zpravidla přisuzuje invalidní důchod jakéhokoliv stupně?

Otázka:

Dobrý den, k jakému datu se zpravidla přisuzuje invalidní důchod jakéhokoliv stupně? Ke dni sepsání žádosti? Ke dni setkání u posudkového lékaře? Ke dni dopočítání výše invalidního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

K jakému datu se zpravidla přisuzuje invalidní důchod jakéhokoliv stupně?

O datu přiznání invalidního důchodu rozhodují v zásadě dva faktory, a to datum vzniku invalidity stanovené posudkovým lékařem a to, zda je žadatel o důchod v dočasné pracovní neschopnosti – bližší informace naleznete v článku Od kdy bude přiznán invalidní důchod?

Datum vzniku invalidity je obvykle datum vystavení doložené lékařské zprávy, která byla rozhodující pro uznání invalidity.

Datum přiznání invalidního důchodu tedy běžně není žádné z vámi jmenovaných dat (šlo by pouze o náhodu).