Léčím se již od 16 let a byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně. Datum nároku vzniku je 16. 4.

Otázka:

Dobrý den,
Jsem 20letou studentkou, aktuálně s pozastaveným studiem na VOŠ. Léčím se již od 16 let a byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně. Datum nároku vzniku je 16. 4. Ráda bych se zeptala, v jakém případě mohu vznést námitku a žádat o dřívější datum vzniku invalidity.
Zatím jsem neměla žádný pracovní poměr a za dobu léčení jsem prošla několika hospitalizacemi.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Léčím se již od 16 let a byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně. Datum nároku vzniku je 16. 4.

Námitku můžete podat vždy, kdy považujete rozhodnutí ČSSZ za chybné. Pokud se tedy domníváte, že ke vzniku invalidity došlo dříve, může to jistě být důvod k podání námitky. Upozorňuji, že rámci námitky se bude znovu posuzovat zdravotní stav a výsledkem může být i oduznání invalidity.

Jako doba pojištění se pro účely vzniku nároku na invalidní důchod hodnotí i doba studia před 18. rokem věku (po ukončení povinné školní docházky). Vzhledem k tomu, že pro vznik nároku na invalidní důchod stačí v takto nízkém věku získat pouze jeden den doby pojištění, je možné invalidní důchod přiznat od 2. září roku, kdy jste nastoupila na střední školu. Samozřejmě tomu musí odpovídat zdravotní stav.