Předčasný důchod a odměna vyplacená po skončení pracovního poměru

Otázka:

Bývalému zaměstnanci, který má od 25.6.předčasný starobní důchod náleží odměna z MPSV za Covid 19 ve výši 24462. Podmínka výplaty odměny je červenec 2020 (výpl. termín). V dalších měsících již nebude.Musíme nahlásit zastavení výplaty důchodu a taktéž i zaměstnanec?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod a odměna vyplacená po skončení pracovního poměru

Ne, v tomto případě nemusíte ČSSZ hlásit zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu. Pokud byla výdělečná činnost ukončena k 24. 6. 2020 a v červenci byl zúčtován příjem, bude na ELDP uveden na samostatném řádku s označením “1P+”. V tomto případě se na ELDP neuvádí žádná doba, za kterou byl příjem zúčtován (v zásadě patří k době, kdy zaměstnání trvalo) a tento “doplatek” tedy nebude mít vliv na výplatu předčasného starobního důchodu (není možné ho “přiřadit” k době, kdy již náležela výplata předčasného důchodu).