Získal jsem přes 3100 směn. Mohu odejít v 55,5 letech?

Otázka:

Dobrý den. Můj dotaz zní: Od 1.9.190 do 31.12.1992 mám uznáno 4489 kalendářních dnů v preferované pracovní kategorii 1AA, což po vynásobení koeficientem 0.6 činí 2693 směn. Od 1.1.1993 do 22.1.1995 mám uznáno 446 směn, kdy jsem odešel z dolu pro naplnění NPE. Mám nárok na odchod do důchodu v 55,5 roků? Dle mých propočtů jsem splnil do 31.12.1992 podmínku odpracovaných 11 let v kategorii 1AA. Jsem ročník 1963

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Získal jsem přes 3100 směn. Mohu odejít v 55,5 letech?

Ano, podle toho, jak svoji situaci popisujete, jste splnil obě podmínky, tj. získal do 31. 12. 1992 v I.AA kategorii alespoň 11 let a v součtu jste získal více než 3081 směn nutných při dosažení NPE a tím pádem budete mít nárok na snížení důchodového věku na 55,5 roku.

Předpokládám, že v kategorii jste začal pracovat v roce 1980 (uvedl jste špatné datum).