Od roku 2004 pobírám starobní důchod a sociální pojištění jsem jako OSVČ platil do roku 2007

Otázka:

Dobrý den,
jsem ročník 1943.
Od srpna 2004 pobírám starobní důchod, při kterém jsem dále vykonával jako OSVČ činnost soudního znalce. Sociální pojištění jsem tedy platil až do roku 2007 včetně, v dalších letech mi poklesl výdělek natolik, že jsem již zálohy na soc.pojištění neplatil.
Mám nárok na zvýšení důchodu ? Za odpověď děkuje

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od roku 2004 pobírám starobní důchod a sociální pojištění jsem jako OSVČ platil do roku 2007

Úpravu důchodu je možné provést až za dobu výdělečné činnosti vykonávané od 1. 1. 2010. U osob samostatně výdělečně činných je úpravu důchodu možné provést pouze za roky, za které bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. Pokud jste po roce 2009 sociální pojištění neodváděl, nárok na úpravu důchodu nemáte.