Od 9.10. 2020 jsem ve starobním důchodu. Pracovala jsem až do konce roku 2020 a od 1.1. 2021 jsem již zůstala doma

Otázka:

Od 9.10. 2020 jsem ve starobním důchodu. Pracovala jsem až do konce roku 2020 a od 1.1. 2021 jsem již zůstala doma. Jedná se mi o to, jestli si mohu požádat o přepočet důchodu vzhledem k tomu, protože jsem odpracovala celý rok 2020, který mi nebyl do výpočtu důchodu započítán.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od 9.10. 2020 jsem ve starobním důchodu. Pracovala jsem až do konce roku 2020 a od 1.1. 2021 jsem již zůstala doma

Při výpočtu starobního důchodu přiznaného v roce 2020 se hodnotí vyměřovací základy z let 1986 až 2019 (tzv. rozhodné období). Skutečnost, že jste byla výdělečně činná do konce roku 2020 na uvedeném nic nemění. Rozhodující je datum přiznání důchodu a to spadá do roku 2020. Doba pojištění se vám hodnotila, až do dne předcházejícímu dni přiznání starobního důchodu, takže není pravda, že by vám rok 2020 nebyl do výpočtu započítán.

Provést úpravu starobního důchodu za dobu výdělečné činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu je možné až po 360 dnech této činnosti. U této úpravy by ale stejně další získané vyměřovací základy neměly na výši úpravy žádný vliv.

Abych přesně odpověděl na váš dotaz, tak o přepočet požádat můžete, ale žádost bude zamítnuta.