Jaký postup mám zvolit, abych měl důchod přiznán k 1. 1. 2021?

Otázka:

Na důchod mám nárok 29.12.2020. Pravděpodobně bude výhodnější odchod k 1.1.2021. Jaký postup mám zvolit, abych měl důchod přiznán k tomuto datu a bude se mě v tomto případě započítávat i výdělek za rok 2020? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký postup mám zvolit, abych měl důchod přiznán k 1. 1. 2021?

Datum přiznání důchodu si každý žadatel určuje při sepisování žádosti o důchod, ve které je tento údaj uveden. Nehledejte v tom žádnou složitost – jednoduše řeknete, že chcete důchod přiznat důchod od 1. 1. 2021 a na OSSZ tento údaj do žádosti uvedou.

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. V případě důchodu přiznaného v roce 2021 se budou hodnotit výdělky z let 1986 až 2020.

S uvedeným postupem (posunem přiznání do dalšího roku) počkejte nejméně do konce září, kdy jako každoročně vydám článek, kde výpočty obou let srovnám.