Obnovení vdoveckého důchodu. Muž narozen září 1957, žena zemřela 2001

Otázka:

Ovdověl jsem v červnu 2001, syn studoval na vysoké škole, vdovecký a sirotčí důchod nám byl odňat po dokončení studia v dubnu 2013. Kdy budu mít prosím nárok na obnovení vdoveckého důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnovení vdoveckého důchodu. Muž narozen září 1957, žena zemřela 2001

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám vznikne v září 2015, kdy dosáhnete 58 let věku.

Další podrobnosti o vdoveckém důchodu.