Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1951, žena zemřela 2001

Otázka:

Dobrý den ,prosím o odpověď.Maminka zemřela 15.5.2001 a otec se narodil 19.9.1951.Maminka se narodila 15.1.1955.Má otec nárok na vdovský důchod?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1951, žena zemřela 2001

Aby vašemu otci vznikl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, musel by do pěti let od jeho odejmutí splnit některou z podmínek popsaných v článku o vdoveckém důchodu. Pokud váš otec pobíral vdovecký důchod pouze jeden rok od úmrtí manželky, věkovou podmínku (tj. dosáhnout věku 58 let) nesplnil, neboť 58 let mu bylo až 19. 9. 2009, tedy za více než pět let od odejmutí vdoveckého důchodu. Nárok na vdovecký důchod z tohoto důvodu nemá.