Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1957, žena zemřela 2007

Otázka:

D.den manželka *15.07.1950 +27.11.2007 já *23.10.1957 vdovecký důchod jsem pobíral 1 rok , ted jsem na UP veden 8 měsíců a pobírám inv.důchod 1.stupně na ÚP budu do května . Mám nárok na vdovecký důchod?Dík za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1957, žena zemřela 2007

Abyste měl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, musel byste některou z podmínek popsaných v článku o vdoveckém důchodu splnit do pěti let od jeho odejmutí. Věkovou podmínku (dosažení 58 let) jste splnil až 23. 10. 2015, tj. za více než pět let od odejmutí vdoveckého důchodu a nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu vám z tohoto důvodu nevznikl

Pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu neovlivňuje.