Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozen 1956, žena zemřela 2010

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozen 31. 3. 1956. Byl jsem ženatý. Manželka narozena 6. 3. 1956 zemřela 20. 3. 2010. Rok jsem pobíral důchod, ale pak byl zastaven. Při jednání zazněla informace, že pokud se zákon nezmění, měl bych v pozdějším období nárok na opětovné pobírání vdoveckého důchodu. Odchod do pracovního důchodu by u mě měl nastat 30. 9. 2019. Žiji sám, nemám vůči nikomu vyživovací povinnost. Mám v nějakém období a za jakých podmínek ještě nárok na vdovecký důchod?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozen 1956, žena zemřela 2010

Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu vám vznikne 30. 9. 2015, kdy splníte podmínku stanovenou zákonem – dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než je váš důchodový věk (více v článku o vdoveckém důchodu).

Pokud se znovu neoženíte, vdovecký důchod již budete mít přiznán trvale – po přiznání dalšího důchodu (např. právě vašeho starobního), bude nižší důchodů pokrácen na výši poloviny procentní výměry důchodu – vysvětleno v tomto článku.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď.
Její znění jsem pochopil. Přesto se zeptám.
Kdy mám nebo mohu zahájit jednání o opětovné přizníní důchodu. Může to být v předstihu a jak velkém? Nebo až po 15.9.2015? Jaké podklady mám dodat nebo budu vyzván nebo Správa SZ již má z předchozí doby dostatek podkladů?
Vím, že v odpovědi je uvedeno, že výpočet výše tohoto opětovného důchodu je značně komplikovaný, nad rámec prezentace. Je stanovován jako nějaká fixní částka z nějakých tabulek zákona nebo vychází z nějakého průměrného platu manželky či ještě jinak. Nechci konečný výpočet, ale nasměřování.
Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

O opětovné přiznání vdoveckého důchodu lze požádat nejdříve čtyři měsíce předem. O obnovu vdoveckého důchodu si musíte požádat sám – z moci úřední řízení v této věci nezačíná. Budete potřebovat dva doklady – potvrzení zaměstnavatele (zaměstnavatel na něm ověří, že nemáte exekuce) a žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (budete-li chtít důchod zasílat bezhotovostně do banky). Tyto doklady vám dají na vaší OSSZ, nebo na ně odkazuji v článku o vdoveckém důchodu.

Vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Procentní výměra důchodu vám nesmí být přiznána nižší, než jste pobíral v době, kdy vám byl důchod odejmut a základní výměra (pro všechny důchodce je stejná) se od té doby zvýšila. Z toho vyplývá, že vdovecký důchod bude o něco málo vyšší, než jste pobíral v roce 2011.